🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اجرای کاشت نهال نارنج در بلوار تازه احداث #شهدای_منا، توسط

نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهری

✍️روابط عمومی شهرداری طبس