🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ادامه بهسازی رواقها

مرحله دیگری از عملیات بتن ریزی سقف رواقهای ضلع غربی خیابان خرمشهر در بازار مرکزی شهر، با همت و تلاش کارکنان واحد عمران شهری شهرداری طبس بامداد جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ انجام شد.

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس