🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی پس از آنکه درباره چگونگی اجرای بند خاکی توضیح داد، دست به فرمان شد تا اول عملیات اجرایی را خودش خاکبرداری و پشته‌ریزی کند تا شیب و استحکام مناسب را نشان دهد.

شهردار طبس در برخی موارد فنی وقتی نیروهای تحت امر وی مشغول کار هستند برای تاکید بر کیفیت کار؛ دست بکار می‌شود و نحوه انجام را عملی توضیح می دهد.

وی معتقد است، همین تشریح دقیق و البته در کنار همکاران بودن، باعث حسن انجام کار، پیشگیری از سوخت زمان و هزینه می‌گردد و کیفیت کار را ارتقاء می‌بخشد.

جوشکاری، رانندگی خودرو سنگین جهت انجام پروژه، بتن‌ریزی، آسفالت، کاشت نهال و …قسمتی از کارهایی بوده که شهردار طبس در تشریح آن دقت نظر نشان داده و برای تفهیم مطلب، عملی وارد آموزش شده است.