🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

❇️ آخرین اقدامات عمرانی #بلوار_شهدا جهت #بهره_برداری

تیم مدیریت شهری در سه اداره عمران و شهرسازی؛ خدمات و ایمنی شهری؛ مدیریت و توسعه منابع درحال آماده سازی جهت افتتاح پروژه‌عمرانی بلوار شهدا

? بلوار شهدا فردا پنجشنبه بمناسبت #هفته_دولت افتتاح خواهد شد

✍️روابط عمومی شهرداری طبس