🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ آخرین اقدامات عمرانی #بلوار_شهدا جهت #بهره_برداری

تیم مدیریت شهری در سه اداره عمران و شهرسازی؛ خدمات و ایمنی شهری؛ مدیریت و توسعه منابع درحال آماده سازی جهت افتتاح پروژه‌عمرانی بلوار شهدا

? بلوار شهدا فردا پنجشنبه بمناسبت #هفته_دولت افتتاح خواهد شد

✍️روابط عمومی شهرداری طبس