🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کارگروه زیباسازی شهرداری طبس با حضور مهندس بهارستانی

شهردار طبس، خانم حسین پور عضو شورای شهر، روسای ادارات شهرداری و تعدادی از مهندسین و کارشناسان معماری و هنری