🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس؛ عملیات عمرانی آماده سازی سایت مسکن ملی ۷۹ هکتاری شهر طبس با نظارت و اجرای مهندسین خبره حوزه عمران و شهرسازی با تاکیدات اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس جلوتر از برنامه زمانبندی اجرای پروژه در حال انجام است.

?اجرای عملیات خاکی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و همزمان اجرای جدول کشی ۹۰ کیلومتری پروژه با تکیه بر تحقق اقتصاد مقاومتی در درون حوزه مدیریت شهری در دست اقدام است.

?شهرداری طبس با احداث کارگاه تولید قطعات بتنی و همچنین ایجاد بچینگ تولید بتن مورد نیاز اجرای پروژه ، گام محکم و موثر در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی داخلی و همچنین کاهش هزینه ها و ایجاد درآمد پایدار با احداث این دو ظرفیت اقتصادی بزرگ در کنار اجرای این پروژه شهرستانی برداشته است.

@shahrdaritabas