🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ میر سیدی معاون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری طرقبه در سفر به طبس ضمن دیدار با مهندس بهارستانی از برخی پروژه ها و نقاط گردشگری طبس دیدن کرد.