🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از روند تولید آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری تذکراتی درباره نگهداری این سیستم ارائه کرد.

شهردار طبس در حاشیه این بازدید گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تومان جهت بهسازی کارخانه آسفالت، پیشگیری از تولید آلاینده ها و تقویت کیفیت تولید هزینه کرده ایم و اکنون وضعیت این کارخانه در درجه ای نسبتا مطلوب است.

مهندس بهارستانی تاکید کرد: در صورت تامین قیر آمادگی داریم که سال ۹۸ سال طبس بدون کوچه ی خاکی باشد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس