🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

هندس بهارستانی شهردار طبس ، یکی از چهل کیک تهیه شده برای مراسم بزرگداشت ورود حضرت امام خمینی

رحمة الله علیه در ۱۲ بهمن را به جمع کارگران عمرانی و دختران نقاش پروژه‌های شهری برد تا آنها را در جشن بزرگ دهه فجر سهیم کند.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس مهندس بهارستانی را همراهی کردند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس