🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس؛ عصر دوشنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ با دکتر محمدعلی شهامی معاون پشتیبانی و‌ مدیریت منابع صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و خواستار توسعه زیرساخت‌های آموزش عالی شدند.

? در این دیدار که مهندس راستینه رئیس، آقای عراقی نائب رئیس و آقای حقانی عضو شورای اسلامی شهر؛ آقای طاهری رئیس شورای اسلامی شهرستان، مهندس نصیری شهردار و آقای محمدی رئیس دانشکده پرستاری طبس حضور داشتند؛ افزایش رشته های دانشکده و تقویت زیرساخت ها در راستای تعالی آموزش عالی در حوزه بهداشت و درمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

? مهندس حجازی تشریفات وزارت اقتصاد و‌ دارایی که در این نشست نیز حضور داشت و دکتر شهامی؛ فرزندان طبس هستند که همواره برای تعالی شهرستان و تحقق مطالبات پذیرای مدیران منطقه در تهران بوده اند.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس