🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس در نشست‌های جداگانه با کارشناسان عالی حقوقی کشور

و وکلای خبره حقوق شهرداری‌ها در تهران، موضوع طلب میلیاردی شهرداری طبس از دستگاه‌های دولتی را بررسی و مورد پیگیری قرار داد.

گفتنی است؛ شهرداری طبس حدود ۲۱ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی شهرستان طلبکار است که این بدهی در برخی موارد از طریق مراجع قضایی و بعضی دیگر با تعامل در دست پیگیری است.