🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ جلسه هماهنگی در خصوص ساماندهی و بازگشایی و خلع ید مسیر رودخانه ها و انتقال و هدایت آبهای سطحی طبس

با حضور #امامی مدیرکل آب منطقه ای خراسان جنوبی

? شرح خبر اعلام خواهد شد…

? ۱۴ آبان۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس