🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#پیگیری_ثبت_جهانی_ژئوپارک طبس
در شورای عالی استانها ✒️

? در بازدید دکتر مونسان معاون رئیس جمهور از شورای عالی استانها، محمود امینی نماینده مردم شریف استان با تقدیم نامه ای به رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور جهت ثبت جهانی ژئو پارک طبس تاکید و موارد ذیل درخواست شد:

1- حمایت و کمک ویژه جهت ثبت جهانی با تکیه بر پتانسیل های محلی

2- در راستای حمایت از سمن ها طی مکاتبه ای از طرف هیئت محترم دولت و حضرتعالی تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی در قالب قانون فعالان حوزه ژئوپارک ها بخصوص ژئوپارک طبس را بدون هیچگونه چشمداشتی فعالیت می کنند مورد حمایت و عنایت قرار دهند.