🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅یکی از همشهریان با ارسال تصاویر بالا نوشت: بعد از مدت ها درخواست اصلاح پیچ تامین اجتماعی

اکنون از مهندس بهارستانی شهردار محترم برای اجرای طرح بسیار مهم سپاسگزاریم.

?کرمی