🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅یکی از همشهریان با ارسال تصاویر بالا نوشت: بعد از مدت ها درخواست اصلاح پیچ تامین اجتماعی

اکنون از مهندس بهارستانی شهردار محترم برای اجرای طرح بسیار مهم سپاسگزاریم.

?کرمی