🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

?? پیش بینی وضعیت جوی شهر طبس در ۲۴ ساعت آینده

♻️ برنامه جمع‌آوری پسماندهای شهری طبس در روز پیش رو

✍️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس
✍️ کار گروه هشدار و اطلاع‌رسانی مدیریت بحران شهری شهرداری طبس