🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?? پیش بینی وضعیت جوی شهر طبس در ۲۴ ساعت آینده

♻️ برنامه جمع‌آوری پسماندهای شهری طبس در روز پیش رو

✍️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس
✍️ کار گروه هشدار و اطلاع‌رسانی مدیریت بحران شهری شهرداری طبس