🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس مجید بهارستانی در بارندگی‌های سال گذشته، دنبال محل نفوذ روان‌آب‌ها به داخل شهر طبس رفت،

تا این معضل را از ورودی حل کند.

شهردار طبس در چند مورد از اقدامات انحراف روان‌آبها اقدام کرد که شورای نهرین نیز پای همکاری آمد و قسمتی از جریان سیلاب‌ها و روان‌آبهای شهری مهار و از خسارات پیشگیری شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهری در اقدامی مهندسی دستور احداث بند دوم در بالادست پست برق ۱۳۲ شهر طبس و روبروی پلی‌کلینیک تامین اجتماعی را صادر کرد.

مهندس بهارستانی در تشریح عملیات اجرایی این بند خاکی گفت: سه دستگاه لودر شهرداری به مدت ۵ روز تمام وقت، بند خاکی به طول ۱/۵ کیلومتر و ارتفاع ۲ متر احداث می کنند.

شهردار طبس افزود: این بند می‌تواند حجم کثیری از روان‌آبها را از میدان راهداران به سمت دشت و رودخانه‌های بعد از دانشگاه آزاد منتقل کند و از ورود سیلاب احتمالی به داخل محدود فاز دو شهرک امیرالمومنین(ع) و مسکن مهر پیشگیری نماید.

وی تصریح کرد: فاصله فعلی درحال احداث تا بندهای موجود از گذشته در پشت مسکن مهر می‌باشد و با اتصال این مسیر، شاهد کاهش سیلاب در داخل شهر خواهیم بود.