🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام نوروزی شورای اسلامی شهر طبس

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

نوروز باستانی و شکوفایی بهار طبیعت و آغاز سال جدید را خدمت مردمان اصیل و با ایمان طبس تبریک عرض می کنیم.

پیام طبیعی نوروز نو شدن همگام با طبیعت به سمت ترقی و تکامل است، گذر از رخوت و خمودگی به سمت نشاط، سرزندگی و تلاش مضاعف، بهره گیری از تجربیات گذشته، تقویت نقاط مثبت و اصلاح ضعفها و کاستیهاست. دور شدن از خودخواهی و منیت به سمت دگرخواهی و منفعت و مصلحت عمومیست.

نوروز بر لطافت روح آدمی می افزاید و دلها را به هم نزدیک می کند و آدمیان را در قالب یک پیکره، توانایی اوج گرفتن می بخشد.

نوروز فوران شادمانیست، شادمانی واقعی، شادمانی از شادی دیگران، سلامت و سعادت همسایه، موفقیت و بهروزی دوست، برکت و فراوانی هموطن و خوشبختی و آرامش همه ی انسانها…
از این دست است آرزوهایمان برای دیگران و چقدر خالصانه تر از سایر روزهاست این آرزوها.

نوروز حاصل گردش آهنگین و هندسی ایام است، نتیجه ی تدبیر، سنجیدگی و حسابگری کردگار نیکونگار است و برآمده از هارمونی موسیقایی اجزای گونه گون هستیست.

مشق نوروز را نیکو بنویسیم تا امسالمان بهتر از پار و فردایمان درخشان تر از حال باشد.

آفریدگارا، مردمانمان را بر آنچه برایشان مقدر کرده ای که سراسر زیباییست پشتیبان و ما را در انجام وظیفه در مسیر این سفر شادی آفرین دستگیر باش.

مهر بانا، نوروز را بر این سرزمین ارزانی دار.

شورای اسلامی شهر طبس