🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✍️ پیام‌ قدردانی #بهارستانی شهردار طبس و خانم حسین پور .شورای اسلامی شهر طبس از خانواده شادروان پروفسور صدقی

❇️ #خیر و #نیک_اندیش محترم بانو بهجت غضنفری
خاندان محترم #غضنفری و #صدقی

خدمات و عنایات شما خاندان خیر درتاریخ کهن #طبس حک و مردم قدرشناس طبس مساعدتهای شما را در خصوص
۱.ایجاد فضای سبز آرامستان دیهشک
۲. بهسازی بلوار شادروان پروفسور صدقی
۳. مساعدت در احداث و استقرار کافه کتاب
۴. احداث اماکن فرهنگی ورزشی
هرگز از یاد نمی برند.

?خیرین ای نماد جود و تدبیر و کرم
دست ایزد یارتان از برکت نون وقلم
?در بلندای تلاش خیرین از جان و دل
پرچم عشق ولای علم و گوهر برقرار

ایام عزتتان مستدام باد

#مجید_بهارستانی_یزدی
شهردار طبس
♤زهرا حسین پور
عضو شورای اسلامی شهر ورئیس
کمیسیون خدمات شهری و فضای
سبز شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس