🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

همکار گرامی جناب آقای محمد رضا محسنان
و جناب آقای مجید محسنان و سایر بیوت عزادار

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مقاوم ترین تکیه گاه زندگیتان ، پدری خدوم ، زحمتکش و مهربان را تسلیت می گوییم

ما کارکنان شهرداری واقفیم که این شادروان از معدود همکارانی بودند که زمانی که طبس با همه زیبائیهایش در زلزله سال ۵۷ فرو ریخت با تمام توان در پاکسازی و عمران طبس از هیچ کوششی دریغ ننمودند
چه سحرگاهانی که همه خواب بودند این مرد کم توقع در تلاش بودند که طبس را پاکبان باشد .

از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسالت داریم .

روابط عمومی شهرداری طبس