🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

☑️ جناب آقای مهندس محمد مطلبی پور _ کارشناس عالی دفتر امور فنی استانداری خراسان جنوبی

☑️ جناب آقای مهندس رضا مطلبی پور _ شهردار محترم باغشهرها اسلامیه

? با احترام، اندوه فراوان و تمکین به مشیت الهی، ضمن ابراز نهایت تأسف و تألم، مصیبت وارده عروج جوان شایسته، مرحوم مغفور شادروان محمد رضا مطلبی پور را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

⚪️ از پیشگاه خداوند متعال، علو درجات را برای آن عزیز سفر کرده، طول عمر، عزت و سلامتی برای جنابان عالی و صبوری برای بازماندگان خواهانم.

✍️ مجید بهارستانی
شهردار طبس گلشن

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس