🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

مرحومه ربابه خانم تبارکی

مادر همسر همکار عزیزمان آقای حسین محمدیان_ نیروی زحمتکش فضای سبز

این مصیبت را به آقای محمدیان و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گوییم.

✍️ شبکه خبری شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار