🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

مرحومه ربابه خانم تبارکی

مادر همسر همکار عزیزمان آقای حسین محمدیان_ نیروی زحمتکش فضای سبز

این مصیبت را به آقای محمدیان و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گوییم.

✍️ شبکه خبری شهرداری طبس