🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

⚫️ خبر در گذشت مرحوم مغفور شادروان آقای «عبدالحسین اخوان طبسی» از هنرمندان و عکاسان فاخر و پیشکسوت طبس موجب تاسف فراوان گردید.

? سیستم مدیریت شهری تلاش کرد؛ در طول عمر شریف، زندگی بی‌آزار و مظلومانه این عزیز؛ خادمی بی منت و میزبانی بی‌دردسر برای ایشان باشد و آن عزیز نیز در کمپ چوبی و مشهور خود؛ در محوطه پارکینگ و موتوری شهرداری که گنجینه‌ای از تاریخ تصویری عروس کویر است، میهمانی شایسته و انسانی باصفا و مهربان و صادق بود که شهرداران و همکاران ما همواره مانند پدری معنوی، آقای اخوان‌طبسی را دوست داشتند و این همسایه قدرشناس و بامعرفت را احترام می‌کردند.

? سفر ابدی این هنرمند که قدر دوران حضورش کمتر دانسته شد؛ فقدانی بزرگ برای جامعه هنری و پایان یک تاریخ مصور و شفاهی برای شهرستان طبس بود.

? ضمن تسلیت این ضایعه غمناک به بازماندگان آن عزیز برای روح بلند و آسمانی زنده‌یاد اخوان طبسی آرزوی علو درجات و روحی شاد داریم.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس