🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

◾️همکار گرامی جناب آقای حسن قیصری

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

◾️شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس