🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

◾️همکار گرامی جناب آقای سید هاشم حسن نژاد

مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای شما از پروردگار متعال خواهانیم.

روابط عمومی شهرداری طبس – اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس