🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کل من علیها فان
⚫️همکار گرامی جناب آقای محمد رضا محسنان

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی،

آغازی بی پایان را می سراید»

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی شهرداری طبس