🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

◾️همکار گرامی جناب آقای محسن اعراب شیبانی

وسایر بیوت عزادار

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه هاي‌ دنیای فانی
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر میدهد
که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید

با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامیتان رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم

◾️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس