🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بسم الله الرحمن الرحیم

✅ 26 آذرماه، به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشور و برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه، با نقش و جایگاه اساسی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران زمین، به عنوان «روز حمل و نقل» انتخاب شده است.

???این روز را به تمامی دست اندرکارانِ صنعت حمل و نقل و بویژه همکاران خودم در سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و همچنین پرسنل موتوری و رانندگان عزیز شهرداری که بی شک رسیدن به توسعه پایدار شهری در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران حوزه حمل و نقل می باشد، تبریک می گویم.

?مجید بهارستانی یزدی شهردار طبس