🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

? #زباله کمتر‌تولید می شود، اگر…..

✍️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

روابط عمومی شهرداری طبس

 

 

تازه ترین اخبار