🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅پاکسازی واماده سازی محوطه وساختمان مسجد شکر برای مراسم پنجم اردیبهشت

توسط نیروهای خدماتی و فضای سبز شهرداری طبس