🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ در سال رونق تولید منتظر حضور همشهریان عزیز در بازارچه فروش مستقیم محصولات شهر و روستا هستیم.

◀️ طبس – میدان پلیکان

? اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس