🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

?? تماس شما با سامانه تلفنی ۱۳۷ می‌تواند به رفع مشکلات شهری کمک کند.

? سرفصل‌های رسیدگی در ۳۰ قسمت طراحی شده که با انتخاب هر گزینه؛ موضوع مطرح شده به طور مستقیم برای مدیریت مربوطه در شهرداری طبس ارسال می‌شود.

? #صدای_شما در تلفن ۱۳۷ به صورت ۲۴ ساعته شنیده می‌شود.

✍️ سامانه مدیریت شهری شهرداری طبس