🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

انتظام بخشی به ساخت و ساز های شهری 

 

? شهرداری طبس در راستای پیشگیری از تخلفات ساختمانی و سد معبر طی قراردادی با همکاری واحد بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری و پلیس انتظام شهرستان طبس اقدام به فعال سازی پلیس ساختمان کرده است.

⛔️ از عموم شهروندان قانون‌مدار می‌خواهیم با رعایت اصول فنی و اداری ساخت و سازها؛ شهرداری طبس را برای شهری آباد و زیبا یاری کنند و اصناف و بازاریان محترم نیز از سد معابر جداً پرهیز نمایند.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس