🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

در ادامه اقدامات واحد بازرسی اداره خدمات ایمنی شهری شهرداری طبس؛ جهت پیشگیری از شیوع کروناویروس
؛ پلمپ انبارهای جمع آوری ضایعات سطح شهر انجام شد.

✍️ همچنین از فعالیت زباله‌گردها به صورت جدی پیشگیری می شود و مردم در صورت رویت آنها می‌توانند؛ مراتب را به تلفن‌های ۱۲۵ و ۱۳۷ گزارش کند.

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس