🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️روزهای پایانی عملیات اجرایی فاز دوم رواق های میدان امام خمینی(ره)

#مهندس_مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری ضمن بازدید از این پروژه، از صبر و تحمل کسبه و همشهریان بدلیل #موانع_عبور_مرور ، #تقدیر کرد.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس