🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرداری طبس

? در این جلسه در خصوص تهدیدات محیطی و اجتماعی گفتگو و تبادل نظر گردید.