🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس از شب گذشته آب ذخیره شده در انتهای رودخانه زین‌آباد را با تانکر به ذخایر آبی فضای شهر منتقل می‌کنند.

این آب که پشت اداره منابع طبیعی جمع شده بود و می‌توانست موجب بحران شود با مدیریت صحیح شهردار طبس بعنوان یک نعمت الهی بهره‌برداری شد.

#خداقوت به نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری که در این موضوع هم مانند سایر موارد ستاد مدیریت بحران شهری پای کار بودند.