🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅بارگیری و انتقال ماسه بادی برای تکمیل زمین ورزش ساحلی پارک بانوان

? حسن قیصری

 

تازه ترین اخبار