🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

03

03

 به اطلاع شهروندان عزیز طبسی می رساند در مناقصه خدمات شهری، اداری و اجرایی شهرداری طبس، شرکت پدیده اندیشه نوین شایان از مشهد مقدس برنده شده و خدمات رسانی خود را از اول اردیبهشت ماه سال ۹۷ آغاز نموده است.

این شرکت در نخستین گام اقدام به خریداری دستگاه جاروی مکانیزه شهری نموده است که به زودی شاهد آغاز بکار آن خواهیم بود.

 زمان بندی جمع آوری پسماندهای شهری طبق روال قبل می باشد.

روابط عمومی شهرداری طبس

 01

 02

 

03