🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

برگزاری مسابقه دارت بین بانوان شهرداری طبس در دومین روز از هفته عفاف وحجاب

این مسابقه توسط امور فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار و به نفرات برتر هدیه اهدا گردید.
سرکار خانم توسلی مشاور فرهنگی و عضو کمیته عفاف و حجاب شهرداری نیز حضور داشتند‌

#فرهنگی
✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس