🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پس از گلایه همشهریان مبنی بر انباشت نخاله ساختمانی در جلوی منازل ساکنین شهرک زیباشهر محدوده زمین های کنار سی ان جی ، کارکنان زحمتکش واحد موتوری شهرداری طبس نسبت به جمع آوری، بارگیری و انتقال نخاله های مردمی رها شده در محدوده اقدام کردند.

نکته جالب توجه گلایه شهروندان، تخلیه شبانه نخاله ها توسط اشخاص حقیقی در این محدوده است که زشتی منظره نخاله های ناشی از ساخت و ساز خود را برای همشهریان خود رقم میزنند.

شهروندان محترم، در صورت مشاهده تخلیه هرگونه نخاله در محیط های بلاصاحب و… توسط متخلفین ضمن ثبت شماره خودرو ، مراتب را با سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری طبس اعلام تا بازرسان شهرداری موضوع را پیگیری نمایند.

شهرخوبراشهروندخوب_میسازد

همکاری برای شهر پاک با ا حساسمسئولت

شهرما خانه ماست

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس