🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس به رسم انسانیت، هر چند وقت از آقای اخوان عکاس قدیمی همشهری دلجویی می‌کند و با وی به گفتگوی صمیمی می‌نشیند.

آقای اخوان سالهاست در سایت موتوری شهرداری طبس، ساکن یک کمپ چوبی قدیمی است و به تنهایی زندگی می‌کند.

اخوان می‌گوید با آقای بهارستانی احساس راحتی می‌کنم و گویی یکی از نزدیک‌ترین بستگانم این روزها هوای من را دارد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس