🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

همزمان با شب هشتم ماه محرم; آقایان رسول عراقی محمد جواد راستینه و سید مجتبی حقانی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و مهندس مجتبی معمارزاده سرپرست شهرداری طبس شامگاه سه شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲ در اجتماع عظیم و باشکوه هیئآت مذهبی و عزاداران حسینی طبس به میزبانی هیئت ابوالفضلی شهرستان حضور یافتند.

خادمان مردم در شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس هم گام با عاشقان حسینی با به کارگیری طرفیت حوزه مدیریت شهری در آرایش محرمی شهر، همکاری و مساعدت لازم با هیئآت مذهبی و محافل حسینی نقش خود را در دریای خروشان ارادتمندان و نوکران امام حسین(ع) و یاران با وفایش ایفا نمودند

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس