🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? اینهم برادران عزیز #رستمی که عمر خود را برای خدمت به همشهریان در سیستم مدیریت شهری طبس صرف کردند.

آقایان امرالله (بازنشسته)_ عیسی (در آستانه بازنشستگی و حسین شاغل در شهرداری طبس هستند.

? برای این سه همکار اخلاق‌مدار و شایسته آرزوی بهترین‌ها داریم.