🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? اینهم برادران عزیز #رستمی که عمر خود را برای خدمت به همشهریان در سیستم مدیریت شهری طبس صرف کردند.

آقایان امرالله (بازنشسته)_ عیسی (در آستانه بازنشستگی و حسین شاغل در شهرداری طبس هستند.

? برای این سه همکار اخلاق‌مدار و شایسته آرزوی بهترین‌ها داریم.