🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

همراهی مهندس #بهارستانی شهردار طبس با تیم #صخره_نوردی در مجاورت کال سردرب و طاق شاه عباس روستای خرو و انجام صخره نوردی

در این منطقه.

مهندس بهارستانی ورزش صخره نوردی را برای مواجهه شدن با سختیها و یافتن راهکارها و مقاومت مناسب دانست .

✍️روابط عمومی شهرداری طبس