🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅بازدید شهردار طبس از روند پیشرفت پروژه اصلاح هندسی بلوار مهندس شکیبی

?یک روز مانده به افتتاح