🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅بازدید شهردار طبس از روند پیشرفت پروژه اصلاح هندسی بلوار مهندس شکیبی

?یک روز مانده به افتتاح