🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

? هدیه و یادبود صنایع دستی طبس

توسط مهندس بهارستانی شهردار طبس به #نوبخت معاون رئیس جمهور در باغ گلشن

? شبانی

 

تازه ترین اخبار