🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس حمید حلاج مقدم مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی ضمن بازدید از المان‌های نوروزی، فضای سبز، خدمات شهری، باغ گلشن و کمپ‌های موقت اسکان، با شهروندان و مسافران نوروزی به گفتگو پرداخت و درباره نواقص احتمالی، نظرات و پیشنهادات مردمی را شنید.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از مهندس بهارستانی شهردار طبس و همکارانش گفت: شهرستان طبس از نظر گردشگری مورد توجه هموطنان قرار گرفته و همین موضوع باعث افزایش سفرهای نوروزی و حجم زیاد مسافر گردیده و زحمت شهرداری را چند برابر کرده است که تلاش این مجموعه به مدیریت شایسته مهندس بهارستانی زیبنده تقدیر است.

مهندس حلاج مقدم پس از استماع نظرات مردمی، افزود: خدمات و اقدامات خوبی در سطح شهر طبس برای میزبانی شایسته از میهمانان نوروزی انجام شده که مرهون تلاش بی وقفه شهردار و کارکنان شهرداری و همراهی دستگاه‌های اجرایی و عضو ستاد خدمات سفر شهرستان می‌باشد.

این مقام عالی استانی که به طور سرزده از در میان مردم حضور یافت، برای حضور بی‌تکلف مورد تقدیر شهروندان قرار گرفت.