🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ آسفالت #دبستان_صالح_زاده واقع در شهرک شهید صدوقی در جهت همکاری با

سازمان توسعه و نوسازی مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی

? ۲۷ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس