🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

در تصاویر زیر گوشه ای از اقدامات شهرداری طبس در زیباسازی محیط شهری، گل کاری، نصب المان های نوروزی و حمایت از اشتغال محلی را مشاهده می کنید: