🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ گلچینی از المان های نوروزی شهرداری طبس

? کارگروه زیبا سازی نوروزی